【เดินทางเข้าไทย】【Thailand Pass】รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 12 พ.ย. 64)

【เดินทางเข้าไทย】【Thailand Pass】รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 12 พ.ย. 64)

Vaccine Covid 19

รายชื่อวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก
หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนด

(สถานะ วันที่ 12 พ.ย. 64)

SHARE