ข้อมูลอาคารสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในกรุงปักกิ่ง

ปัจจุบันกรุงปักกิ่งมีเขตที่ตั้งของคณะทูตอยู่ 3 เขต คือ

1. เขต South Diplomatic Area

ซึ่งถือเป็นย่านคณะทูตชั้นในที่เก่าแก่ของกรุงปักกิ่ง และตั้งอยู่ใกล้กับถนนฉางอานซึ่งเป็นถนนสำคัญสายหลักของกรุงปักกิ่ง และติดกับเขตที่เรียกว่า Central Business District – CBD เขตนี้ครอบคลุมพื้นที่ย่านถนนกวางหวา (Guang Hua) ถนนเจียงกั๋วเหมิน (Jianguomen) ถนนฉาวหยางเหมิน (Chaoyangmen) ถนนรื่อถาน (Ritan) ทั้งนี้ ที่ดินสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ตั้งอยู่ในเขตนี้ โดยตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนกวางหวา 

ถนนกวางหวาซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ดินสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบทูตประเทศต่าง ๆ เช่น

สถานเอกอัครราชทูตที่ตั้งอยู่ในเขต South Diplomatic Area

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอาคารสมัยเก่าขนาดสองชั้นอายุเกินกว่า 30 – 40 ปีขึ้นไป มีเพียงบางสถานเอกอัครราชทูตที่สร้างใหม่ เช่น สถานเอกอัครราชทูตคูเวต สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์

2. เขต North Diplomatic Area

ซึ่งอยู่ในย่านที่เรียกว่าซานหลี่ถุน (Sanlitun) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ถัดออกไปจากเขตข้างต้นและไกลจากถนนฉางอาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์

3. เขตคณะทูตใหม่

ตั้งอยู่ในย่านบริเวณสวนสาธารณะฉาวหยางซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ที่ผ่านมามีสถานเอกอัครราชทูตหลายแห่งย้ายไปสร้างอาคารที่ทำการในเขตนี้ เช่น มาเลเซีย บรูไน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ เป็นต้น