กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร