กิจกรรม

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

泰国总理赛塔·他威信祝福所有泰国华人和中国朋友们,新年快乐,万事如意!祝福大家龙年富贵满堂,财源滚滚!

泰国总理赛塔·他威信祝福所有泰国华人和中国朋友们,新年快乐,万事如意!祝福大家龙年富贵满堂,财源滚滚!

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

春节快乐!Happy Chinese New Year

祝大家:龙年大吉!平安喜乐!前程似锦!万事如意!

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือและประสาน ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กิจกรรม

อธิบดีกรมการกงสุลและรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางมาราชการ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความร่วมมือด้านงานกงสุลและงานตรวจคนเข้าเมืองกับฝ่ายจีน

อธิบดีกรมการกงสุลและรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางมาราชการ ณ กรุงปักกิ่ง
เพื่อหารือความร่วมมือด้านงานกงสุลและงานตรวจคนเข้าเมืองกับฝ่ายจีน

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

อุปทูตรักษาการฯ เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าไทยกับผู้แทนระดับสูงกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทและกระทรวงพาณิชย์จีน

อุปทูตรักษาการฯ เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าไทยกับผู้แทนระดับสูงกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทและกระทรวงพาณิชย์จีน

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยจีนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – จีน Thai Insights A Thai-Chinese Cultural Exchange Activity “泰国之间,中泰文化交流”

สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยจีนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – จีน
Thai Insights A Thai-Chinese Cultural Exchange Activity
“泰国之间,中泰文化交流”