กิจกรรม

กิจกรรม

Royal Thai Armed Forces Day 2021

In light o …

กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ

พิธีเปิดป้ …

กิจกรรม

Photo Exhibition of Historic and Cultural Cities of Lancang-Mekong Countries Opens on the Cloud

Photo Exhi …

กิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์ (Live) ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยผ่านการแต่งกายชุดไทย

เมื่อวันที …

กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุม ASEAN Committee in Beijing (ACB)

เมื่อวันที …

กิจกรรม

The Coronation of King Rama X
The Royal Barge Procession