กิจกรรม

กิจกรรม

ผู้ที่เดินทางเข้าปักกิ่งจากต่างประเทศต้องกักตัว 14 วัน ณ สถานที่กำหนด

เมื่อวันที …

กิจกรรม

Guidelines for Air Operators on Services in the Territories outside Thailand Defined as Disease Infected Zones of COVID-19

กิจกรรม

แนวทางของสายการบินเกี่ยวกับการให้บริการในท้องที่ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณี COVID-19

กิจกรรม

“Serenity – Behind the scenes of a Royal Thai Concert”

HRH Siriva …

กิจกรรม

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการ Focus China “45 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน”

http://mod …

กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

สถานเอกอัค …