กิจกรรม

กิจกรรม

Thailand Through My Lens Exhibition 2021

Thailand Through My Lens Exhibition 2021 การประกวดภาพถ่าย เกี่ยวกับประเทศไทยในมุมมองของฉัน

กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่ง ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมด้วย

กิจกรรม

บทความพระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์

บทความพระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส  เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปี 2564

กิจกรรม

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศผลการพิจารณา โครงการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ณ กรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 2

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่องการเปิดรับผู้สมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ณ กรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 2 นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศเลื่อนวันประกาศผลการตัดสินจากวันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

กิจกรรม

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ (Shi Shengyi) รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนในอนาคต