กิจกรรม

กิจกรรม

ท่าเทียบเรืออัจฉริยะเทียนจิน (Tianjin Smart Port )

ท่าเทียบเรืออัจฉริยะเทียนจิน
Tianjin Smart Port
天津智能港

กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรัตนไมตรี โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทยและพนักงานของรัฐประมาณ ๓๐ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

กิจกรรม

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันฯ ในด้านความมั่นคงทางอาหาร ชื่อว่า “Building Resilience through Food Security” เพื่อเผยแพร่ในนามอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกาธร อดีต รมช.กษ. ปธ. สถาบัน ศก.พอเพียง นายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

กิจกรรม

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย ชื่อว่า Art of the Loom : the future of Sustainable Fashion โดย รองปลัดกระทรวงฯ นางสาววิลาวรรณ มังคละธนะกุล

กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูตจับมือกับ Beijing Diplomatic Service (BDS) จัดมหกรรมอาหารไทยต้อนรับวันหยุดยาวของจีน

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมอาหารไทย ร่วมกับนาย หลี ลี่ อธิบดี Beijing Diplomatic Service (BDS) และนายเซี่ย ยี่ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน ณ โรงแรม St. Regis ปักกิ่ง โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างสามฝ่าย เพื่อกระชับมิตรภาพและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม ไทย-จีน ผ่านการรังสรรค์เมนูอาหารไทยยอดนิยมจากวัตถุดิบคุณภาพของไทยให้คนจีนได้ลิ้มรสในห้วงวันหยุดยาววันชาติจีน

กิจกรรม

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในโอกาสวันมหิดล

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในโอกาสวันมหิดล บทความเผยแพร่
พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ และวันผ้าไทยแห่งชาติ