ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งเสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเสมียนนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ดังนี้

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พ.ค. 65 โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งรายละเอียดการสอบทางอีเมล

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ได้

สำหรับคนไทยที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถยื่นแจ้งไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ผ่านทางออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 15 – 21 พ.ค. 65 และ 23 – 29 พ.ค. 65 (ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน)

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ ภาค1/2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ ภาค1/2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 26 สิงหาคม 2565

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

• หมดเขตรับสมัคร 23 พ.ค. 65 เวลา 24.00 น. (เวลาประเทศจีน)
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกข้อเขียน 24 พ.ค. 65