ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้หรือยัง กรมเอเชียตะวันออกเปิดช่องทางติดตามข่าวสาร

เปิดใช้งานแพลทฟอร์มออนไลน์สำหรับรัติดติตามข้อมูล ข่าวสาร
ความเคลื่อลื่นไหวในภูมิภาคเอเชียนตะวันออก และกิจรรมต่างๆ
ที่ไที่ทยดำ เนินนิการแล้ววันนี้

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

Phuket 2028 : It is not just about an Expo, It’s about Sustainability

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการเนื่องในวันฉัตรมงคล