ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

Consular Section will be closed from 1-6 October 2020

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

Best and biggest online seminar on investment and business opportunities in Thailand.

Join with …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

泰王国驻华大使馆投资处 招聘启事

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งล่าม และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งล่าม และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน