ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่งล่าม และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านกงสุล

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การปรับปรุงรายชื่อบริษัทผู้แทนที่ได้รับสิทธิให้ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเอกอัครราชทูตฯ พบปะชุมชนไทย

เชิญชวนคนไ …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

Consular Section’s Service Dates in May 2020

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล และเสมียน(ฝ่ายกงสุล) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง