ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบริษัทดำเนินการดูแลรักษาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน(BIC) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

Consular Section’s service dates during 10 – 21 Feb. 2020

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

The Royal Message from H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua to H.E. Mr. Xi Jinping on the situation caused by the spread of coronavirus

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

Note from the Prime Minister of Thailand to the Premier of the State Council of China on the situation caused by the spread of noval coronavirus

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

Consular Section will be closed until 9 February 2020

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่นครอู่ฮั่น

วันที่ 1 ก …