ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายกงสุล) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียน (ฝ่างกงสุล) โดยจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นประเภทสัญญาจ้างรายปี จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนแจ้งเตือนพายุทราย ระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค. 64

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน แจ้งเตือนพายุทรายในกรุงปักกิ่ง และในหลายมณฑล/เขตปกครองตนเองของจีน ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 27 มี.ค. ถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 64

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยจะมีการสอบคัดเลือกอีกครั้งผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 26 มี.ค. 2564

พายุทราย
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนแจ้งเตือนพายุทราย ระหว่างวันที่ 15-16 มี.ค. 64

วันที่ 15 มี.ค. – 16 มี.ค. 64 กรุงปักกิ่ง และหลายมณฑล/เขตปกครองตนเองทางตอนเหนือของจีน ได้แก่ ซินเจียง มองโกเลียใน เฮยหลงเจียง จี๋หลิน เหลียวหนิง กานซู่ หนิงเซี่ย ส่านซี ชานซี เหอเป่ย และนครเทียนจิน ประสบเหตุพายุทราย ขอให้ทุกท่านระมัดระวังและเตรียมรับมือดังนี้

Passport
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งการออกหนังสือเดินทางอายุไม่เกิน 10 ปี และอัตราค่าธรรมเนียม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เปิดให้บริการรับทำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยผู้ร้องจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป