ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดปีใหม่

The Consular Section of the Royal Thai Embassy in...
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดเนื่องในวันชาติไทย

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์