ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาความร่วมมือไทย – จีน (Thailand – China Cooperation Forum)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับสภาธุรกิจจีน – อาเซียน (China – ASEAN Business Council: CABC) และคณะกรรมการความร่วมมืออุตสาหกรรม RCEP (RCEP Industry Cooperation Committee: RICC) ได้จัดงานสัมมนาความร่วมมือไทย – จีน (Thailand – China Cooperation Forum) ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ (hybrid) ณ ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสการครบรอบ ๑๐ ปี ของความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านไทย – จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานและสมาคมไทย – จีน โดยเฉพาะในห้วงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างมณฑลสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในจีน

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

หมดเขตรับสมัคร: 29 มิ.ย. 65 เวลา 24.00 น. (เวลาประเทศจีน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้อเขียน: 30 มิ.ย. 65
สอบคัดเลือกข้อเขียน: 1 ก.ค. 65

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนรับมือเปิดประเทศของจีน สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สัมภาษณ์ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เกี่ยวกับแผนรับมือเปิดประเทศของจีน

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 65 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

The Consular Section of the Royal Thai Embassy in Beijing will be closed on Friday 3 June 2022 on H.M. Queen Suthida’s Birthday.

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างมายื่นในวันดังกล่าวด้วย

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ระหว่างเวลา 14.30-17.00 น. (เวลาประเทศจีน) ผ่านโปรแกรม Zoom