ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างมายื่นในวันดังกล่าวด้วย

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการในวันพุธที่ 13 และวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2564

หากคนไทยมีกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ (๘๖) ๑๕๗-๒๗๓๑-๒๕๓๑

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกข้อเขียนในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. (เวลาประเทศจีน) และสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปี 2564

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 5 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันชาติจีน

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 หากคนไทยมีกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ (๘๖) ๑๕๗-๒๗๓๑-๒๕๓๑

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ 2564