ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

จีนประกาศระงับการเดินทางเข้าจีนชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติ

กระทรวงการ …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงกรณีสื่อรายงานเกี่ยวกับการส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังสหรัฐอเมริกา

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการสำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมาปักกิ่ง

มาตรการสำค …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการเดินทางกลับไทยของบุคคลสัญชาติไทย

ข้อปฏิบัติ …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

Visa and travel related measures implemented by the Royal Thai Government to contain the spread of COVID-19

Visa and t …