ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

5 AUG 21 Covid report
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 5 ส.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งประเทศวันนี้ 85 ราย
จำนวนผู้ป่วยไม่แสดงอาการทั้งประเทศวันนี้ 54 ราย
พื้นที่เสี่ยงสูง 4 แห่ง พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 154 แห่ง
ที่มา National Health Commission of the People’s Republic of China

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ส.ค. 64

covid report
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 4 ส.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งประเทศวันนี้ 96 ราย
จำนวนผู้ป่วยไม่แสดงอาการทั้งประเทศวันนี้ 27 ราย
พื้นที่เสี่ยงสูง 4 แห่ง พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 140 แห่ง
ที่มา National Health Commission of the People’s Republic of China

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติ

21 Jul - Thunderstorm
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง (ระดับสีส้ม) ระหว่างวันที่ 21 – 22 ก.ค. 64

ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น. ถึง 22 ก.ค. 64 เวลา 8.00 น. มณฑลเหอหนาน มณฑลเหอเป่ย มณฑลซานซี มณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี เกาะไห่หนาน มณฑลยูนนาน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะภาคเหนือของมณฑลเหอหนาน และภาคใต้ของมณฑลเหอเป่ย อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงมากในบางพื้นที่ (250 – 280 มม.)

rainstorm
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนอง ระหว่างวันที่ 11 – 12 ก.ค. 64

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนอง ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. 64 และมีลมกระโชกแรงระดับ 8 และบางพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงถึงระดับ 10 – 11 ขอให้ประชาชนคนไทยโปรดระมัดระวัง และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางออกจากที่พักเสมอ