ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 30 กันยายน 2564
สอบคัดเลือกในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักเรียนคนจีนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ประจำปี 2564

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

DOE-overseas
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางและเอกสารสำหรับการยื่นคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ให้แก่คนไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยสามารถสแกน QR CODE ด้านใน เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องที่เกี่ยวข้อง

26 AUG 21
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 26 ส.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งประเทศวันนี้ 26 ราย
จำนวนผู้ป่วยไม่แสดงอาการทั้งประเทศวันนี้ 19 ราย
พื้นที่เสี่ยงสูง 3 แห่ง พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 39 แห่ง
ที่มา National Health Commission of the People’s Republic of China

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ 2564