ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – Revised Fees for Visa Service

ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 19 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป – Revised fees for visa service, effective from March 19, 2021.

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่นประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง เสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกงสุล จะปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 11 ก.พ. – 17 ก.พ. 2564

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. – 17 ก.พ. 2564 และจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ารับบริการอีกครั้งในวันที่ 18 ก.พ. 2564