สอท. ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ปี 2567

สอท. ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ปี 2567

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และพนักงานของรัฐในกรุงปักกิ่ง
กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567