การแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553

การแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.30 น. มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีแถลงข่าวการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553
ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามินทร์ ชั้น2 คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล

SHARE