กิจกรรมบรรยายธรรมโดย พระราชวชิราภินันท์ (ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

กิจกรรมบรรยายธรรมโดย พระราชวชิราภินันท์ (ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

              เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดกิจกรรมบรรยายธรรมสำหรับชาวไทยในกรุงปักกิ่ง ณ ห้องรัตนไมตรี ภายในที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการนี้ ได้รับเมตตาจาก พระราชวชิราภินันท์ (ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร บรรยายธรรมในหัวข้อ “เวลานี้สำคัญที่สุด” โดยมีพระครูสังฆสิทธิกร (อีริค สิริภทฺโท) วัดบวรนิเวศวิหาร เข้าร่วมด้วย

              ในส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และครอบครัว ตลอดจนนักศึกษาไทยและชาวไทยที่พำนักในกรุงปักกิ่ง จำนวนประมาณ 60 คน

              ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังธรรมบรรยายซึ่งเน้นความสำคัญของการมีสติอยู่กับปัจจุบันเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่จิตใจโดยไม่โหยหาอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากจนเกินสมควร

              กิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีสำหรับชาวไทยในกรุงปักกิ่งที่จะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การศึกษาเล่าเรียน อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งทางจิตใจในการใช้ชีวิตในต่างแดนได้อีกทางหนึ่ง

SHARE