ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดไป๋หม่า (วัดม้าขาว) เมืองลั่วหยาง

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดไป๋หม่า (วัดม้าขาว) เมืองลั่วหยางSHARE