ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ”

ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ”

สอท. ณ กรุงปักกิ่ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมโครงการ เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริซึ่งจัดโดยสำนักราชเลขาธิการ ระหว่างวันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดสกลนคร

เยาวชนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลกิจกรรมและขั้นตอนการสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ https://www.ohm.go.th/jitarsa หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักราชเลขาธิการ โทร 02-220-7200 ต่อ 3406 หรือ 02-220-7321 และอีเมล์ [email protected] โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2559
SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง