ขอเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเคมเปนสกี (สถานีรถไฟฟ้า Liangmaqiao) ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชุมชนไทยที่พำนักอาศัยในกรุงปักกิ่งเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ: การแต่งกาย ชุดผ้าไทยหรือชุดสากล
ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาติดต่อสถานทูตฯ เพื่อลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 6532 1749 ต่อ 129 หรือ 115

SHARE