ขอเชิญร่วมกิจกรรมเอกอัครราชทูตฯ พบปะชุมชนไทย

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเอกอัครราชทูตฯ พบปะชุมชนไทย

เชิญชวนคนไทยในปักกิ่งและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมที่ สอท. วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 63

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดกิจกรรมพบปะกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งและเมืองใกล้เคียงเพื่อแจ้งข่าวสาร/ สถานการณ์ล่าสุด และรับฟังข้อคิดเห็นและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในจีนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. และเชิญรับประทานอาหารกลางวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หลังเสร็จกิจกรรม

กำหนดการโดยสังเขป
10.00 น.  ลงทะเบียน
10.40 น.  เอกอัครราชทูตฯ กล่าวพูดคุยกับผู้เข้าร่วม
11.15 น.  แจ้งข่าวสาร/สถานการณ์ล่าสุด และช่วงถาม-ตอบ (ประเด็นกงสุลและการศึกษา)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

คนไทยที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โปรดสแกน QR Code ตอบรับการเข้าร่วมด้านล่าง ก่อนวันที่ 7 พ.ค. 63 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 010-8531-8768 อีเมล์ [email protected]

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง