คำเตือนกรณีบริษัทนายหน้าโกงค่าเทอม

คำเตือนกรณีบริษัทนายหน้าโกงค่าเทอม

ปัจจุบันผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนที่จีนมากขึ้น ทั้งหลักสูตรภาษาและระดับปริญญา แต่คนไทยส่วนมากยังไม่คุ้นเคยกับการสมัครมาเรียนที่จีน กอปรกับอุปสรรคด้านภาษาในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย จึงนิยมดำเนินการผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งเป็นช่องทางให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้หาประโยชน์ในทางมิชอบ
ดังกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มีนายหน้าโกงค่าเทอมนักเรียนแพทย์ 40 ราย โดยบริษัทนายหน้าดังกล่าวเป็นบริษัทนายหน้าเล็ก ๆ ทุนจดทะเบียนแค่ 1,000,000 บาท มีกรรมการเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุแค่ 20 กว่า ๆ แต่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยจริง มีความตกลงระหว่างสถาบันและบริษัทมายืนยัน แต่กลับมาหลอกประชาชนโดยอ้างว่าทางมหาวิทยาลัยมีทุนให้ทั้งที่จริง ๆ ไม่มี โดยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อน 4.5 แสนบาท และปลอมใบเสร็จจากมหาวิทยาลัย พ่อแม่เห็นว่ามีความตกลงกับสถาบันจริงก็หลงเชื่อ บางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตอยากเห็นลูกเป็นหมอก็ต้องมาถูกโกงไป
นอกจากนักเรียนกลุ่มที่เป็นข่าวข้างต้น ยังมีอีกหลายกลุ่มทั่วจีน ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายบริษัทนายหน้าเดียวกัน และยังมีปัญหาตามมาอีกหลายประเด็น เช่น วีซ่าผิดประเภท ไม่มีการแต่งตั้งผู้ปกครอง (Guardian) ในจีน ซึ่งทางการจีนจะพิจารณาส่งนักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้กลับไทย ทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องเจรจาขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนผ่อนผันดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าให้ถูกต้องโดยไม่ต้องออกนอกประเทศ ส่วนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ต้องรับเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่อายุไม่ถึง 16 ปี ไปพลางก่อน
ในการนี้ เพื่อความไม่ประมาท ขอแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยก่อนตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนว่า บริษัทนายหน้าที่ติดต่ออยู่เป็นตัวแทนจริงไหม และการชำระค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ควรชำระตรงกับทางมหาวิทยาลัยหรือชำระผ่านบริษัทนายหน้า นอกจากนี้ ควรตรวจสอบประเภทวีซ่าที่ได้รับ และหากมีการอ้างว่าจะให้ทุน ก็ควรตรวจสอบแหล่งที่มาของทุนด้วย
ทั้งนี้ วีซ่าที่ถูกต้องสำหรับการมาเรียนในจีนจะมีเพียง 2 ประเภท ได้แก่วีซ่านักเรียน (X) และวีซ่าท่องเที่ยว (L) ซึ่งสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนในภายหลังได้ ในส่วนของทุนทางมหาลัย ปัจจุบันมีแค่ 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1 ทุนรัฐบาลจีน ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานกลาง (China Scholarship Council) และ 2 ทุนจากบริษัทเอกชน ดังนั้น หากบริษัทนายหน้าใดอ้างว่ามีทุนก็ควรตรวจสอบแหล่งที่มาของทุนด้วย
หากเกิดเรื่องให้รีบแจ้งความเพื่อดำเนินคดี เนื่องจากกองบังคับการปราบปรามต้องใช้เวลาในการพิจารณาออกเลขคดีก่อนออกหมายเรียกตัว และหมายจับต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ