งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

           สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน และธุรกิจทีซีพี ประจำประเทศจีน เพื่อร่วมสรรค์สร้างงานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 สืบสานประเพณีไทยและเฉลิมฉลองวาระที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” โดยงานสงกรานต์ในปีนี้ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งกิจกรรมสรงน้ำพระ ซุ้มเกมส์จากสมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง นิทรรศการภาพถ่ายประเทศไทย การประกวดนางสงกรานต์โดยนักเรียนไทยในจีน ตลอดจน การออกร้านค้าอาหารไทยในกรุงปักกิ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 วัน โดยมีผู้แทนจาก 3 ฝ่ายผู้จัดงาน ดังนี้ นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายไพศาลย์ ยังสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงินเขตประเทศจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายศุภชัย จุนเกียรติ ประธานบริษัทธุรกิจทีซีพี ประจำประเทศจีน ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มกระทิงแดงในจีน นาง Hong Bo รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ CEO สายธุรกิจหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสงกรานต์ฯ

          ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและคึกคัก ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองอาหารไทยเมนูต่าง ๆ จากร้านอาหารไทยในกรุงปักกิ่ง ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าไทยคุณภาพ และรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประกวดนางสงกรานต์นักเรียนไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อเพิ่มเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษ เสริมสร้างทักษะ สำหรับนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมากกว่า 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงและผู้แทนในการเผยแพร่และสืบสานประเพณีสงกรานต์ในกลุ่มเยาวชนจีน

 

           นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์การฉลองวันปีใหม่ไทยให้แก่เยาวชนจีนจำนวน 200 คน
ในห้วงเสาร์อาทิตย์ ซึ่งมีกิจกรรมซุ้มเกมส์โดยสมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง ชมนิทรรศการข้อมูลประเพณีสงกรานต์
การเรียนรำไทยและมวยไทย การเรียนรู้ความหมายของการสรงน้ำพระ โดยในปีนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากคุณรินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล Miss Thailand World 2015 และผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO29
(โมโน ทเวนตี้ไนน์) ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ในฐานะ “Official Presenter of Songkran Festival in Beijing 2024”

          ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่และสื่อสารประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในวงกว้างในกลุ่มเพื่อนๆ ชาวจีน จึงได้เชิญคุณป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ แขกรับเชิญพิเศษ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนจีนเป็นอย่างดี เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้

          สงกรานต์ ถือเป็นประเพณีทางวัฒนธรรมของไทยที่มีความสำคัญในระดับประเทศ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นเวลาของครอบครัวที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันเพื่อพบปะสังสรรค์ จึงเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน อยู่คู่สังคมไทยจนถือปฏิบัติเป็นประเพณีประจำชาติ

         นอกจากนี้ งาน“ Celebrating Songkran 2024 UNESCO Intangible Cultural Heritage ” ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐถึง 3 หน่วยงาน ได้แก่ นายณัฐพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจารีมา ทองสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม และนายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ