งานสัมมนา “Thailand as an Investment Hub : Opportunities for Chinese Enterprises”

งานสัมมนา “Thailand as an Investment Hub : Opportunities for Chinese Enterprises”

งานสัมมนา “Thailand as an Investment Hub : Opportunities for Chinese Enterprises”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ Beijing Municipal Bureau of Commerce และ China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Commercial and Legal Service Center จัดสัมมนาทั่วไปในหัวข้อ “Thailand as an Investment Hub : Opportunities for Chinese Enterprises” ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการลงทุนในประเทศไทย ให้กับนักลงทุนจีนทราบ โดยได้รับเกียรติจากท่านอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในงานสัมมนา และ Mr. Zhang Gang, Assistant Counsel of Beijing Municipal Commerce Bureau ให้เกียรติกล่าวคำปราศรัย

ในงานสัมมนา นายณพเกษม โชติดิลก วิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการขออนุญาต รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามถึงขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท นางสาววันทนา ทาตาล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) ได้กล่าวถึงภาพรวมของประเทศไทย และอัพเดทนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เริ่มใช้เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่มีให้กับนักลงทุน อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนภายใต้นโนบายปัจจุบัน ซึ่งได้ยกตัวอย่าง 3 อุตสาหกรรม อันได้แก่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมดิจิทัล จากนั้น นางสาวทินภา อภัยวงศ์ ผู้แทนจากกองบริการชาวต่างชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้วีซ่าระยะยาว (LTR Visa) ที่มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดผู้พำนักชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านทักษะและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ที่มีความมั่งคั่ง ผู้เกษียณอายุ รวมถึงกลุ่มที่ต้องการทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลก ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักลงทุน นักเดินทางท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางเพื่อการทำงานจากทั่วโลก นอกจากนี้ Mr. Li Qiang ผู้แทนจาก Beijing Foton Cummins ยังได้แชร์ข้อมูลแผนการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทด้วย

งานสัมมนาครั้งนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง, CCPIT ปักกิ่ง CCPIT เหอเป่ย และ CCPIT เทียนจิน สำเร็จลงได้ด้วยดีและได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจีนอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมที่สถานทูต รวมทั้งรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของ CCPIT กว่า 150 คน

* * * * * * * * *

SHARE