บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศไทยในโลกมุสลิม

บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศไทยในโลกมุสลิม

คลิกเพื่อชมวีดีโอ https://www.thailandtoday.in.th/node/1312

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ