ประกาศการปิดสถานที่ทำการฝ่ายกงสุลและการย้ายไปที่ทำการชั่วคราว

ประกาศการปิดสถานที่ทำการฝ่ายกงสุลและการย้ายไปที่ทำการชั่วคราว
SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ