ประกาศการปิดสถานที่ทำการฝ่ายกงสุลและการย้ายไปที่ทำการชั่วคราว

ประกาศการปิดสถานที่ทำการฝ่ายกงสุลและการย้ายไปที่ทำการชั่วคราว




SHARE