ประกาศปิดปรับปรุงระบบ E-visa ชั่วคราว ในวันที่ 30 ธ.ค. 66 เวลา 19.00 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 เวลา 01.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ E-visa ชั่วคราว ในวันที่ 30 ธ.ค. 66 เวลา 19.00 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 เวลา 01.00 น.

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ