ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น (สัญญาจ้างประจำ) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น (สัญญาจ้างประจำ) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE