ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE