ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งล่าม และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งล่าม และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

SHARE