ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง เสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง เสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE