ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล และเสมียน(ฝ่ายกงสุล) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล และเสมียน(ฝ่ายกงสุล) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE