ประกาศราคากลางครุภัณฑ์21รายการ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์21รายการ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์21รายการ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง