ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE