ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

SHARE