ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของสถานเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติม ดังนี้
The Royal Thai Embassy in Beijing officially announced holidays as follows:

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 วันพืชมงคล /
13 May 2011 Royal Ploughing Ceremony Day

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554 วันหยุดราชการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 /
16 May 2011 Official Holiday

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2554 วันวิสาขบูชา /
17 May 2011 Wisakha Bucha Day

ทั้งนี้ ฝ่ายกงสุล (และวีซ่า) จะปิดให้บริการระหว่างวันหยุดข้างต้นด้วย
The consular and visa section of the Embassy will be closed during the above-mentioned holidays.

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง