ประกาศวันเวลาเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ในปักกิ่ง)

ประกาศวันเวลาเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ในปักกิ่ง)

ขอเชิญชวนชาวไทยในปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
(เลขที่ 40 ถนนกวางหวา เขตฉาวหยาง โทร. 010-6532-1749)

หากท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้ง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 010-6566-1149

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง