ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง บุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง บุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE