ประกาศเชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและใกล้เคียงร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

ประกาศเชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและใกล้เคียงร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

SHARE