ประกาศเชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมงานวันชาติ ประจำปี 2563

ประกาศเชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมงานวันชาติ ประจำปี 2563

SHARE