ประกาศ กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศ กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙

กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙

ข้อมูลรายละเอียดสามารถอ่านได้ที่ https://job.mfa.go.th

SHARE