ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE