ประกาศ ผลคัดเลือกลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ ผลคัดเลือกลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ