ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง