ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE