ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ ลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ ลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE