ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน และพนักงานแจ้งเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน และพนักงานแจ้งเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนSHARE