ประกาศ สถานกงสุล ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดวันที่ 2-3 กันยายน 2558

ประกาศ สถานกงสุล ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดวันที่ 2-3 กันยายน 2558

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ