ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 3 ตำแหน่ง

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 3 ตำแหน่ง

SHARE