ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 3 ตำแหน่ง

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 3 ตำแหน่ง

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ