ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง รายละเอียดการคัดเลือกลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง รายละเอียดการคัดเลือกลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง