ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2558 (สำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศหรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับทุน และกำหนดรับสมัครได้ตามเอกสารแนบ

SHARE