ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ประสาสัมพันธ์การจัดกงสุลสัญจร ณ นครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ประสาสัมพันธ์การจัดกงสุลสัญจร ณ นครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน

SHARE