ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ประสาสัมพันธ์การจัดกงสุลสัญจร ณ นครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ประสาสัมพันธ์การจัดกงสุลสัญจร ณ นครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ