ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างปี 2559

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างปี 2559

SHARE