ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสมียน(ฝ่ายกงสุล)

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสมียน(ฝ่ายกงสุล)

SHARE