ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่จัดกงสุลสัญจร ณ มหานครเทียนจิน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่จัดกงสุลสัญจร ณ มหานครเทียนจิน

SHARE