ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดปีใหม่ 2560

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดปีใหม่ 2560

             สถานเอกอัครราชทูตฯ จะหยุดทำการชั่วคราวเนื่องด้วยวันหยุดราชการเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2559 – 3 ม.ค. 2560 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 ม.ค. 2560 ทั้งนี้ หากมีกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 157 2731 2531

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ