ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดปีใหม่ 2560

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดปีใหม่ 2560

             สถานเอกอัครราชทูตฯ จะหยุดทำการชั่วคราวเนื่องด้วยวันหยุดราชการเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2559 – 3 ม.ค. 2560 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 ม.ค. 2560 ทั้งนี้ หากมีกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 157 2731 2531

SHARE